STRUKE:

aktivirani kompleks

aktivirani kompleks, prema teoriji prijelaznog stanja H. Eyringa i dr., nepostojani međuprodukt (prijelazno stanje) u kemijskoj pretvorbi pri kojoj nastaje preustroj kemijskih veza. Takva se pretvorba zbiva barem u dva stupnja: reaktanti aktivirani kompleks produkti, od kojih je prvi mnogo brži od drugoga, tako da se održava ravnoteža, a (vrlo malena) koncentracija aktiviranoga kompleksa ostaje stalna (stacionarno stanje). Potencijalna energija aktiviranoga kompleksa veća je od prosječne potencijalne energije reaktanata, a njihova je razlika blisko povezana s aktivacijskom energijom za dotičnu reakciju.

Citiranje:
aktivirani kompleks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1223>.