Cosgrave, William Thomas

Cosgrave [kɔ'zgreiv], William Thomas, irski političar (Dublin, 6. VI. 1880Dublin, 16. XI. 1965). Član Sinn Féina, pripadnih dragovoljačkih odreda (Irish Volunteers) od 1913., sudionik u Uskršnjem ustanku protiv Velike Britanije 1916., nakon čega je uhićen, osuđen na smrt, pomilovan i amnestiran. Godine 1918. izabran za člana irske republikanske skupštine (Dáil Éireann), a od 1919. bio je ministar u republikanskoj vladi. Zalagao se za kompromis s Velikom Britanijom, do kojega dolazi 1921; godine 1922. ulazi u provizornu vladu, a iste godine, nakon smrti Michaela Collinsa, postaje u prosincu predsjednik Izvršnoga vijeća vlade Slobodne Države Irske (do 1932). Jedan od utemeljitelja (1923) i vođa stranke Cumann na nGaedheal, iz koje je 1933. nastala koalicijska Ujedinjena irska stranka (Fine Gael). Do 1944. vođa oporbe u Dáil Éireannu.

Citiranje:
Cosgrave, William Thomas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12566>.