TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Alah

Alah (arapski Allāh, od al-ilāh: [jedini, pravi] bog, Bog), u starome politeističko-idololatrijskom vjerovanju nekih arapskih plemena, najviše božanstvo, bog stvoritelj. U strogo monoteističkome Muhamedovu nauku, jedini bog, vječan, nevidljiv, stvoritelj svijeta, svemogući, sveznajući. Arapsku riječ Allah preuzeli su i drugi narodi koji su primili islam; ušla je u mnoga teoforična imena (npr. Abdallah je abd Allah: Alahov rob).

Citiranje:
Alah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1312>.