TRAŽI DALJE:
STRUKE:

čitanje

čitanje, proces usvajanja kakva teksta na temelju prethodnog poznavanja barem njegova jezika i pisma, ako već ne i vrsne, stilske, autorske, povijesne i kulturne pripadnosti. Upošljava čitateljsku sposobnost uočavanja, prepoznavanja, povezivanja i tumačenja znakova radi završnog shvaćanja sadržaja, poruke, ideje, značenja ili smisla, za koje se obično drži da ih tekst prenosi. Tijekom XX. st., u slijedu tzv. obrata k jeziku u društvenim i humanističkim znanostima, pojam se čitanja postupno proširuje na recepciju sveukupnih znakovnih procesa u čovjekovoj okolini. To vodi reviziji uvriježenoga humanističkog razumijevanja čitanja kao zahtjevnog i samozatajnog usvajanja univerzalnih istina, lišenoga mogućnosti sudjelovanja u njihovu oblikovanju. Takvo elitističko shvaćanje problematizirano je iz nekoliko smjerova. Tako npr. W. Benjamin i B. Brecht upozoravaju na epohalne posljedice pojave vizualnih medija i masovne kulture na čitanje. Na račun dotad kontinuirane i usredotočene percepcije, oni sve više povlašćuju površnu i rastresitu percepciju, čemu se zatim prilagođuje i kultura pisanih medija. R. Barthes u prvi plan stavlja osjetilno-uživateljsku, razigranu dimenziju čitanja, a M. de Certeau slobodno čitateljsko tumaranje tekstom neopterećeno obvezom na vjernost njegovu duhu. Poststrukturalisti upleću čitanje u konfliktnu mrežu institucijskih praksi, položaja i uloga u tzv. kulturalnom polju. U dekonstrukciji čitanju se svojim ustrajavanjem na materijalnoj doslovnosti teksta suprotstavlja tumačenje, koje teži idejno dokinuti njegovu razlikovnu igru. Najnoviji teorijski smjerovi postavljaju pitanje o spolnoj, rasnoj, klasnoj i kulturalnoj uvjetovanosti interpretativnih identifikacija bez kojih ne može nijedan čin čitanja. – Čitanje s razumijevanjem zove se još i vođenim ili ciljanim čitanjem. Voditelj poučavatelj (nastavnik, knjižničar ili neka druga za to izobražena osoba) upozorava na određene elemente u tekstu, kako bi čitatelj bolje shvatio i doživio ono što slijedi.

Hrvatsko čitateljsko društvo djeluje od 1991. kao podružnica Međunarodne čitateljske udruge (International Reading Association – IRA), kojoj je cilj širenje pismenosti i navike za čitanjem.

Citiranje:
čitanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13429>.