TRAŽI DALJE:
STRUKE:

alauni

alauni (lat. alumen: stipsa), skupina izomorfnih dvostrukih sulfata opće formule MIMIII (SO4)2 · 12H2O, gdje je MI jednovalentni (kalij, natrij, rubidij, cezij, amonij, talij), a MIII trovalentni metal (aluminij, krom, željezo). Sulfatna skupina SO42- može biti zamijenjena srodnom, npr. selenatnom SeO42-. Tehnički su najvažniji alauni koji sadrže aluminij. Obični alaun (stipsa, kalijev aluminijev sulfat), KAl(SO4)2 · 12H2O, služi u bojadisarstvu i kožarstvu, za lijepljenje papira, kao antiseptik i kao antidot pri otrovanju olovom; za mnoge svrhe zamjenjuje se jeftinijim aluminijevim sulfatom. Slični su mu amonijev i natrijev alaun. Tamnoljubičasti kromalaun upotrebljava se pri štavljenju kože.

Citiranje:
alauni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1350>.