Ćatić, Musa Ćazim

Ćatić, Musa Ćazim, bošnjački književnik (Odžak kraj Dervente, 12. III. 1878Tešanj, 6. IV. 1915). U Tešnju pohađao medresu. U Sarajevu završio Šerijatsku sudačku školu, a 1909–10. studirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Živio je bohemskim životom, družeći se s A. G. Matošem i T. Ujevićem. Do kraja života radio je činovničke i redakcijske poslove (u Muslimanskoj slozi, Sarajevskom listu i panislamskom časopisu Biser). Surađivao je u Bosanskoj vili, Beharu, Pobratimu, Hrvatskoj smotri, Mladoj Hrvatskoj, Smotri dalmatinskoj, Savremeniku, Gajretu, Biseru i dr. Za života objavio zbirku Pjesme (1914), a posmrtno su mu izašle Izabrane pjesme (1928) i Odabrane pjesme (1965). Opsežan lirski opus pretežito je ljubavnoga karaktera, uz povremenu prisutnost rodoljubnih i socijalnih tema. Primjetni su raznorodni utjecaji najpoznatijih pjesnika hrvatske i srpske moderne. Pisao je i eseje te prevodio s arapskog i turskog jezika.

Citiranje:
Ćatić, Musa Ćazim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13561>.