TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ćehaja

ćehaja (ćaja) (vulgarnoturski kehaya, književni turski kâhya < perz. ketḫudā, od ked: kuća i ḫuda: gospodar), u osmanskoj administraciji, naziv za pomoćnika, suradnika, zamjenika i namjesnika različitih osmanskih tijela i funkcionara, velikoga vezira, beglerbega, sandžak-bega, dizdara, kadije, janjičarskog age i dr. Ćehaja velikoga vezira nazivao se obično ćehaja-beg, zamjenik janjičarskog age nazivao se kulćehaja i odžak-ćehaja. Ćehajom se nazivao i starješina esnafa (ceha), naselja, varoši (šeher-ćehaja), sela (koy kethudasi).

Citiranje:
ćehaja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13563>.