TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dacija

Dacija (lat. Dacia), rimska provincija 106–274., na području današnje Rumunjske. Približno od 300. pr. Kr. naseljena tračkim Dačanima i Getima. Prije nego je potpala pod rimsku vlast bila je samostalna država koja se prostirala od Madžarske do Crnoga mora, a u dvama dačkim ratovima (101–102. i 105–106) pokorio ju je car Trajan i na kraju pretvorio u rimsku provinciju Daciju. Rimljani su 271. pod Aurelijanom napustili Daciju i prepustili je Gotima i drugim barbarima.

Citiranje:
Dacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13650>.