Daddi, Bernardo

Daddi [da'd:i], Bernardo, talijanski slikar (djelovao 1320–48). Živio u Firenci; jedan od osnivača tamošnje Akademije sv. Luke. Giottov sljedbenik. Za razliku od mnogih firentinskih kvatročentista koji slikaju antičke i mitološke teme, Daddi ostaje usmjeren na religiozno slikarstvo. U Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU u Zagrebu nalazi se dio njegove slike Raspeće.

Citiranje:
Daddi, Bernardo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13657>.