TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dahije

dahije (tur. dayi: ujak; junak; zapovjednik < arap. dāhiya: lukav čovjek), naziv za janjičarske poglavare u Beogradu. Kada su se 1801. vratili u Srbiju, janjičarski glavari ubili su vezira Hadži-Mustafu, a vlast je preuzeo janjičarski aga Halil kao pašin zamjenik. U pobuni su se istaknula četvorica buntovnih janjičara, koji su se nazvali dahijama (Aganlija, Kučuk-Alija, Mula-Jusuf i Fočić Mehmed-aga). Oni su podijelili Beogradski pašaluk na četiri dijela i po gradovima postavili svoje ljude, zvane kabadahije (nasilnici). Poslije je naziv dahije označavao i druge Osmanlije.

Citiranje:
dahije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13678>.