STRUKE:

dehidrogenacija

dehidrogenacija (de- + hidrogenacija), kemijska reakcija, najčešće katalitička, kojom se iz molekule organskog spoja uklanja jedna ili više molekula vodika. Tako se katalitičkom dehidrogenacijom zasićenih alkana dobivaju nezasićeni alkeni i dieni, heterociklički i neki aliciklički spojevi (hidroaromati) mogu se prevesti u aromatske, primarni i sekundarni alkoholi daju aldehide i ketone itd. U biokemijskim procesima reakcije dehidrogenacije imaju važnu ulogu u izmjeni tvari i energije, pri čemu kao katalizatori služe enzimi dehidrogenaze.

Citiranje:
dehidrogenacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14233>.