Deklaracija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima djeteta (engl. Declaration of Children’s Rights), politički dokument kojim se definiraju ideali i ciljevi svjetske zajednice u odnosu na pojedinačna dječja prava. Prihvaćena je na Općoj skupštini UN-a 20. XI. 1959. Nastala je na ideji zaštite univerzalnih ljudskih prava Opće deklaracije o pravima čovjeka iz 1948. i potrebi o posebnoj zaštiti djece, navedenoj prije toga u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta iz 1924., a koja je poslije konkretizirana u Konvenciji o pravima djeteta (1989) i potvrđena Svjetskom deklaracijom o opstanku, zaštiti i razvoju djece (1990). Sastoji se od uvodne preambule i deset temeljnih članaka, u kojima se daju osnovna načela i preporuke za temeljnu zaštitu prava djeteta na slobodan, prirodan i dostojanstven život (socijalna i gospodarska skrb; zdravstvena i građanska zaštita; obrazovni i kulturni razvoj; zaštita djece s posebnim potrebama i dr.).

Citiranje:
Deklaracija o pravima djeteta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14288>.