TRAŽI DALJE:
STRUKE:

delta-funkcija

delta-funkcija (Diracova delta-funkcija), (po Paulu Adrienu Mauriceu Diracu), funkcija koja je jednaka nuli svuda osim u jednoj točki, a u toj točki je beskonačna, tj. definirana uvjetima δ(t) = 0 za t ≠ 0 i δ(t) = ∞ za t = 0 tako da je

+∞


-∞
δ(t) d(t) = 1. 

Služi za predočivanje trenutačnih impulsa (električnih, mehaničkih i sl.).

Citiranje:
delta-funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14436>.