STRUKE:

Denegri, Danijel

Denegri, Danijel, hrvatski fizičar (Split, 1. VII. 1940). Diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1964), doktorirao (1969) na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu, SAD. Radio na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1964–66), na Sveučilištu Johns Hopkins (1969–71), u Francuskoj u CEN-u (Centre d’études nucléaires, 1971–75) i CNRS-u (Centre national de la recherche scientifique, 1975–86) u Saclayu, suradnik u CERN-u (od 1986) u Ženevi. Od 1983. predaje fiziku elementarnih čestica na Sveučilištu u Splitu, redoviti profesor (od 1986). Bavi se fizikom elementarnih čestica. Sudionik je poznatog eksperimenta UA1 u CERN-u pa je pridonio otkriću i istraživanju W-bozona i Z-bozona, za što su Nobelovu nagradu za fiziku dobili Carlo Rubbia i Simon van der Meer. Radio na eksperimentalnom pronalasku top-kvarkova i Higgsovih čestica na LHC-u. Pridonio je izgradnji kalorimetrijskoga detektora čestica i uvođenju novog pristupa za odvajanje rijetkih proučavanih događaja od složene pozadine. Dobitnik nagrade »Joliot-Curie« (1989).

Citiranje:
Denegri, Danijel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14562>.