TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aldoza

aldoza (prema aldehid), monosaharid koji sadrži aldehidnu skupinu (–CHO). Prema broju ugljikovih atoma razlikuju se aldotrioze (gliceraldehid), aldotetroze (npr. eritoza), aldopentoze (npr. riboza), aldoheksoze (npr. glukoza, galaktoza) itd. (→ ugljikohidrati)

Citiranje:
aldoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1494>.