STRUKE:

difuzijska pumpa

ilustracija
DIFUZIJSKA PUMPA, 1. prostor visokog vakuuma, 2. hlađenje tekućim dušikom, 3. spoj sa centrifugalnom pumpom, 4. grijač, 5. difuzijsko sredstvo

difuzijska pumpa, uređaj za postizanje visokog vakuuma (~10–4 Pa). Grijanjem žive ili ulja (već prema tipu pumpe) u posudi kojoj se stijenke hlade tekućim dušikom, i u kojoj je rotacijskom vakuum-pumpom postignut tlak od najviše ~10–1 Pa, dolazi do isparavanja (žive ili ulja), otapanja molekula zraka difuzijskim procesima (otuda ime) te kondenzacije na hlađenim stijenkama. Unutar difuzijske pumpe, rotacijskom se pumpom na dnu održava tlak ~10–1 Pa, dok u gornjem dijelu odvođenjem molekula plina tlak opada do ravnotežnog od ~10–4 Pa. Difuzijska pumpa služi u laboratorijskim istraživanjima, kod proizvodnje poluvodiča, elektroničkih elemenata i sl.

Citiranje:
difuzijska pumpa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15049>.