TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fazni dijagram

ilustracija
DIJAGRAM STANJA – a) Gibbsov ternarni dijagram; b) binarni dijagram (TA, TB - tališta komponenata A i B; L - kapljevita faza; α, β - krute faze; E - eutektik)
ilustracija1ilustracija2

fazni dijagram, grafički prikaz empirijski određenih uvjeta pri kojima su različite faze nekoga fizikalnog sustava stabilne ili prikaz jednadžbama stanja opisanih veza među parametrima u trodimenzijskom ili dvodimenzijskome koordinatnom sustavu. Pokazuje kako se mijenjaju svojstva sustava pri promjenama neke veličine, npr. jakosti magnetskoga polja, temperature, volumena i tlaka, a posebno pri prijelazima termodinamičkih sustava iz jednoga agregatnoga stanja u drugo, odnosno pri pretvorbama između različitih kristalnih faza. To mogu biti npr. jednokomponentni sustavi kod kojih su prikazane ravnoteže čvrste, tekuće i plinske faze, smjese dviju ili više kovina, smjese i spojevi dvaju ili više elemenata itd.

Ravnotežne krivulje u faznome dijagramu povezuju vrijednosti veličina pri kojima sustav postiže ravnotežna stanja između dviju faza.

Trojna točka je točka u kojoj se sijeku tri ravnotežne krivulje, tj. pri vrijednostima veličina koje su koordinate trojne točke tri faze sustava nalaze se u stanju ravnoteže.

Citiranje:
fazni dijagram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15089>.