Aleksandar iz Etolije

Aleksandar iz Etolije (grčki Ἀλέξανδρος ὁ Αἰτωλóς, Aléksandros ho Aitōlós), grčki tragički pjesnik (Pleuron, oko 315. pr. Kr.?, poslije 276. pr. Kr.). Prema bizantskome leksikonu Sudi i Ateneju bio je filolog, tragičar i suvremenik Aratov. Uvršten je u kanon tragičkih pjesnika Ptolemeja Filadelfa (tzv. tragička plejada). Sačuvan je naslov djela Kockari (Ἀστρολογισταί), koji govori o Patroklovoj mladosti. Po Ptolemejevom nalogu u aleksandrijskoj je knjižnici uredio katalog tragedija i satirskih drama.

Citiranje:
Aleksandar iz Etolije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1539>.