TRAŽI DALJE:
STRUKE:

disocijacija

disocijacija (lat. dissociatio: razdvajanje), u kemiji, raspadanje ili rastavljanje molekula na jednostavnije sastojke (manje molekule, atome, ione, radikale). Raspadanje djelovanjem topline naziva se termička disocijacija, djelovanjem svjetlosti fotokemijska disocijacija, a rastavljanje molekula ili ionskih kristala na ione u otopinama ili u talinama soli elektrolitska disocijacija.

Citiranje:
disocijacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15424>.