TRAŽI DALJE:
STRUKE:

distih

distih (grč. δίστıχον: koji ima dva retka), dvostih, strofa sastavljena od dvaju stihova. U antičkom pjesništvu distih je heterometričan, kao npr. elegijski distih (kombinacija daktilskog heksametra i pentametra), a u modernom obično izometričan.

Citiranje:
distih. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15452>.