STRUKE:

Aleksander, Šandor

Aleksander, Šandor, hrvatski trgovac i mecena (Zagreb, 6. IV. 1866Beograd, 17/18. XII. 1929). Sin austrijskog trgovca žitom Jonasa koji se doselio iz Gradišća. Bio je zagrebački gradski zastupnik (1905–10) i predsjednik trgovačkog društva Merkur (od 1910). Za I. svjetskog rata osnovao je u Zagrebu pripomoćnu kuhinju za članove obitelji vojnika na bojištu, koja je prerasla u dobrotvorno društvo Prehrana. Ekonomske članke objavljivao je u časopisu Bankarstvo.

Citiranje:
Aleksander, Šandor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1549>.