Dobričević, Lovro Marinov

ilustracija
DOBRIČEVIĆ, Lovro Marinov, detalj poliptiha u crkvi Gospe na Dančama, Dubrovnik

Dobričević, Lovro Marinov, hrvatski slikar (Kotor, ?Dubrovnik, 1478). Školovao se u Veneciji. Djelovao u Kotoru i Dubrovniku, gdje je otvorio veliku radionicu s mnogobrojnim pomoćnicima i učenicima (V. Rajanović, S. Ugrinović, B. Vlatković te njegovi sinovi Marin i Vicko); u njoj je izrađivao poliptihe i slike za Dubrovnik i dubrovačku okolicu, ali i za naručitelje iz Bosne. Očuvana su četiri njegova djela: poliptih u sakristiji dominikanske crkve u Dubrovniku (1448), lik sv. Vlaha s rastavljenoga poliptiha za franjevce (1455–58) u zbirci samostana Male braće, poliptih u crkvi Gospe na Dančama (1465–66) i slika Gospe u crkvi Gospe od Škrpjela na otočiću kraj Perasta. Dobričević je najistaknutiji umjetnik XV. st. u Dubrovniku, a njegova djela pokazuju stilsku evoluciju od ranijih, tvrđih gotičkih oblika prema ranorenesansnom shvaćanju volumena i kompozicije pod utjecajem ranoga slikarstva Antonija Vivarinija (prizor Kristova krštenja na poliptihu u dominikanskoj crkvi, i još izraženije Gospa u mandorli na poliptihu na Dančama).

Dobričević, Lovro Marinov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15658>.