Donji Miholjac

Donji Miholjac (prije Šokac-Miholjac), grad u Slavoniji, 33 km sjeverno od Našica; 6226 st. (2011). Leži uz Dravu (udaljena 1,5 km). Neogotički dvorac grofa Majlátha s prostranim englesko–francuskim parkom (1905–14), župna crkva sv. Mihaela arkanđela (sv. Mihovil; oko 1850), samostani; radiopostaja. Metalna (bicikli), drvna (stolovi, stolice) industrija; proizvodnja kompresora, stočne hrane, sagova, preradba gume i plastike. Svinjogojstvo; ribničarstvo. Vađenje šljunka i pijeska. U blizini ležišta nafte i prirodnoga plina (Beničanci, Bokšić Lug, Đurađ, Kućanci).

Citiranje:
Donji Miholjac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15958>.