TRAŽI DALJE:
STRUKE:

doza

doza (grč. δόσıς: davanje), općenito količina, mjera, obrok nečega; posebno količina lijeka ili otrova koja ulazi u organizam, ali i dozimetrijska veličina koja opisuje učinke ionizirajućega zračenja na tvar i živa bića npr. apsorbirana doza, efektivna doza, ekvivalentna doza.

U medicini, najmanja količina tvari koja proizvodi promjene na organizmu zove se fiziološka doza. Količine lijeka koje se obično primjenjuju u liječenju zovu se terapijske ili srednje doze. Najveće količine lijeka koje još nemaju otrovan učinak zovu se maksimalne doze. Veće doze djeluju toksički (toksične doze), a još veće mogu uzrokovati smrt (letalne doze). Dnevna doza zbroj je svih doza koje valja uzeti u 24 sata; analogno tjedna doza itd. – Doze općenito ovise o svojstvima lijeka, zatim o mjestu primjene, o tjelesnoj masi, dobi, spolu, o naravi bolesti i drugim okolnostima.

Citiranje:
doza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16084>.