TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dragač, Jakov

Dragač, Jakov, crkveni pravnik (Trogir, 1451Rim, 7. IX. 1499). Završio rimsko i kanonsko pravo u Padovi (1480). U Trogiru je postao svećenik i kanonik, potom je bio šibenski kanonik i vikar. Otišao je u Arles (Francuska), gdje je 1492. postao generalni vikar nadbiskupije; već 1493. u Rimu je bio osoba od povjerenja pape Aleksandra VI. i tajnik njegova sina Cesara Borgije. God. 1495. bio je imenovan sucem crkvenoga sudišta Sacra rota, a 1499. krbavsko-modruškim biskupom, ali je iste godine umro.

Citiranje:
Dragač, Jakov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16109>.