Dubravica Arboscelli, Didak

Dubravica Arboscelli [~ arboše'li], Didak (Diego), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 26. III. 1727Dubrovnik, 25. IX. 1788). Doktorirao pravo u Bologni; od 1761. u Dubrovniku obnašao dužnost kancelara Republike. Iako se zarana počeo baviti književnošću, od njegova se opusa očuvalo tek pedesetak pjesama, uglavnom kratkih prigodnica i satiričkih epigrama na latinskome, uz dva izvorna sastavka i nešto prepjeva na hrvatskome. Stihovi mu se odlikuju jakim invektivnim nabojem, uz poimenično ruganje suvremenicima i vulgaran leksik; to je zacijelo glavni razlog zašto su tiskom objavljeni tek 1913.

Dubravica Arboscelli, Didak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 4.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16438>.