STRUKE:

Dušanov zakonik

Dušanov zakonik, zakonska zbirka izrađena za vladavine srp. cara Stefana Dušana. Prvi dio proglašen je na feud. saboru 1349. u Skoplju, a drugi vjerojatno 1354. Zakonik je trebao poslužiti (djelomičnoj) unifikaciji prava i jačanju Dušanove vlasti na novoosvojenim područjima. Zbog takva polit. cilja, potanko je uređivao staleške odnose i položaj Crkve, a sadržava i odredbe bračnoga, građanskoga, kaznenoga i procesnog prava. Osnovni izvori Dušanova zakonika odredbe su biz. prava, akti vladara i običajno pravo. Izvornik nije sačuvan; u prijepisima se obično nalazi uz skraćenu Sintagmu Matije Vlastara i tzv. Zakon cara Justinijana, pravna vrela biz. podrijetla, tvoreći sadržajnu cjelinu pisanoga prava koje se primjenjivalo u Dušanovu carstvu.

Citiranje:
Dušanov zakonik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16711>.