STRUKE:

algebarska algebra

algebarska algebra, svaka algebra A nad poljem F kojoj se svi elementi a pojavljuju kao algebarski. Pritom vrijedi da su elementi a ∈ A algebarski ako im je pridružena podalgebra F(a) konačnomjerna ili, što je jednakovrijedno, element a posjeduje anulirajući polinom s koeficijentima iz osnovnog polja F. Algebra A naziva se algebarska algebra ograničena stupnja ako je algebarska, a stupnjevi su minimalnih anulirajućih polinoma njezinih elemenata ograničeni u cjelini. Podalgebra i homomorfija oblika algebarske algebre (ograničena stupnja) također su algebarske algebre (ograničena stupnja).

Citiranje:
algebarska algebra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1688>.