STRUKE:

algebarski brojevi

algebarski brojevi, realni ili kompleksni brojevi koji su korijeni (rješenja) polinoma P (x) = an xn + … + a1x + a0 s cjelobrojnim koeficijentima ai, kad nisu svi jednaki nuli npr. x – 4 = 0; x² – 3x + 99 = 0. Joseph Liouville je (1844) dokazao da postoje brojevi koji nisu algebarski. Brojevi koji nisu algebarski nazivaju se transcendentni brojevi.

Citiranje:
algebarski brojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1699>.