STRUKE:

egejska kultura

ilustracija
EGEJSKA KULTURA, Lavlja vrata, Mikena
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4

egejska kultura, opći naziv za srodne brončanodobne kulture koje su se od 3000. do 1100. pr. Kr. razvijale na obalama Egejskoga mora, na Cikladima, Kreti i Peloponezu. Unatoč nekim općim zajedničkim značajkama međusobno se razlikuju, pa se govori o kulturi Male Azije, cikladskoj, kretskoj, heladskoj i mikenskoj kulturi. Temelj za upoznavanje tih kultura postavila su iskapanja H. Schliemanna u Troji, Mikeni i Tirintu, te A. J. Evansa na Kreti.

Citiranje:
egejska kultura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17139>.