TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ekonometrija

ekonometrija (ekono[mija] + -metrija), ekonomska analitička disciplina, koja kombinira ekonomsku teoriju, ekonomsku statistiku i matematiku u analizi ekonomskih pojava radi utvrđivanja postojanja, karaktera i intenzivnosti veza među njima u njihovoj empirijskoj pojavnosti. Njome se provjeravaju teorijske pretpostavke o povezanosti i zakonitosti ekonomskih pojava i procesa i dobivaju numeričke ocjene koeficijenata ekonomskih veza radi preciznijeg uvida u stvarna stanja i procese, stvaranja pouzdanije osnove za predviđanja i vođenje ekonomske politike. Mjerenja se izvode specifičnim statističkim metodama koje su prilagođene stohastičkoj i nepotpuno kontroliranoj naravi ekonomskih veza, koje nazivamo ekonometrijskim metodama. Metode se dijele na one koje se odnose na veze koje se izražavaju jednom jednadžbom i na veze koje se izražavaju sustavom povezanih jednadžbi. Razradbom prikladnih matematičkih metoda za mjerenje ekonomskih veza bavi se teorijska ekonometrija, a primjenom tih metoda na specifična područja ekonomskih istraživanja, uz korištenje empirijskih statističkih podataka, bavi se primijenjena ekonometrija. Za ekonometrijsku formulaciju cjeline gospodarskog sustava ili pojedinih kompleksnijih gospodarskih sklopova, odnosa i stanja primjenjuju se ekonometrijski modeli. Ekonometrija se kao posebna disciplina razvila nakon I. svjetskog rata, a poseban zamah dobila je osnivanjem Ekonometrijskoga društva (1930) i časopisa Econometrica.

Citiranje:
ekonometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17342>.