Ekonomski institut, Zagreb

Ekonomski institut, Zagreb, javni znanstveni institut koji provodi znanstvena i razvojna istraživanja u području ekonomije. Osnovan je Pravilnikom o osnivanju Ekonomskog instituta Savske banovine 23. ožujka 1939. godine. Institut je od osnutka do danas zadržao status javne ustanove pretežno financirane iz državnog proračuna. Nakon II. svjetskog rata neko je vrijeme prestao s radom, a njegovi su istraživači preseljeni u Republičku plansku komisiju. Rad Instituta ponovno je pokrenut 1952. pod nazivom Ekonomski institut NR Hrvatske, a od 1963. nosi sadašnje ime. Glavna područja istraživanja obuhvaćaju makroekonomiju, mikroekonomiju, prostornu ekonomiku i socioekonomske analize. Osim znanstvene djelatnosti, Institut se bavi i objavljivanjem i širenjem rezultata istraživanja, osposobljavanjem ekonomskih stručnjaka, davanjem stručnih mišljenja i prijedloga, organiziranjem i vođenjem znanstvenih, obrazovnih i konzultantskih aktivnosti, izdavačkom djelatnošću te informatičko-dokumentacijskom djelatnošću. Institut izdaje znanstveno-stručne časopise Croatian Economic Survey i Privredna kretanja i ekonomska politika te stručni časopis Croatian Economic Outlook Quarterly, u kojem se tromjesečno objavljuju kratkoročne makroekonomske prognoze.

Citiranje:
Ekonomski institut, Zagreb. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17372>.