STRUKE:

Ekumensko vijeće crkava

Ekumensko vijeće crkava ili svjetski savez crkava, udruga kršćanskih crkava utemeljena 1948. u Amsterdamu; organizacijsko tijelo ekumenskoga pokreta sa sjedištem u Ženevi. Ekumensko vijeće crkava neka je vrsta »krovnoga saveza« kršćanskih crkava koji služi kao instrument dijaloga i koordinator svih ekumenskih pitanja i zadaća. Katolička crkva nije članica udruge, ali je u radnim tijelima i na općim skupštinama zastupljena službenim promatračima; do 2001. god. održano je osam općih skupština. Ekumensko vijeće crkava kao nedržavna institucija akreditirana je pri UN-u. Izdaje vlastite publikacije.

Citiranje:
Ekumensko vijeće crkava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17497>.