STRUKE:

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne u mehaničku (električni motor) i jednog oblika električne energije u drugi (električni pretvornik). Pritom se većinom radi o rotacijskom, a vrlo rijetko o linearnome gibanju, pa i u primjeni prevladavaju rotacijski električni strojevi, koji se sastoje od nepomičnoga dijela, statora, i od dijela koji se vrti, rotora, a linearni se strojevi upotrebljavaju samo za posebne namjene (roboti, električna vuča). Načelo rada svih vrsta električnih strojeva temelji se na osnovnim fizikalnim pojavama – da sila djeluje na vodič kada njime u magnetskom polju protječe električna struja, a da se u vodiču inducira električni napon kada se on giba u magnetskom polju. Magnetsko je polje posrednik pretvorbe energije u svim primjerima, a moguće ga je stvarati i održavati električnim strujama ili trajnim magnetima.

Razlikuju se generatori i motori za izmjenične i za istosmjerne struje, već prema tome daju li, odn. uzimaju li za pogon izmjeničnu ili istosmjernu struju. Univerzalni električni motor može biti priključen na istosmjerni ili na izmjenični napon. Električni strojevi grade se u vrlo široku rasponu snaga i volumena; najveći su sinkroni generatori sa snagom oko milijardu i pol voltampera, a najmanji mikromotori za informatičke svrhe, sa snagom reda veličine mikrovata.

U Hrvatskoj je 1948. započela industrijska proizvodnja električnih strojeva svih vrsta. U tvornici s današnjim imenom Končar – Elektroindustrija izrađeno je na desetke tisuća električnih strojeva, prema vlastitim tehničko-tehnološkim rješenjima, i prodano na tržišta svih kontinenata, a razvoj proizvodnje temeljio se na trajnoj znanstvenoj i stručnoj suradnji između spomenute tvornice i Elektrotehničkoga fakulteta (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva) u Zagrebu.

Citiranje:
električni stroj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17591>.