TRAŽI DALJE:
STRUKE:

elevator

elevator (engl., od kasnolat. elevator: podizatelj), uređaj za prijenos (transport) materijala, najčešće vertikalni, rjeđe pod nagibom. Pogon može biti ručni ili mehanički s motorom s unutarnjim izgaranjem, odn. elektromotorom. Najviše je u upotrebi elevator s el. pogonom. – Elevator s lancem sastoji se od para beskrajnih lanaca koji se gibaju preko lančanika. Upotrebljava se na gradilištima, u rudnicima, skladištima, radionicama i dr. Za transport sipkog materijala (pijesak, ugljen, ruda i sl.), na lancima su pričvršćene posude koje grabe materijal i izbacuju ga kada prijeđu preko gornjeg lančanika. Za transport komadnoga materijala, na lancima su pričvršćene ploče, konzole ili držači. Na ratnim brodovima, elevator smješten u zatvorenom (često i oklopljenom) rovu služi za transport streljiva iz komora za streljivo do topovskog oružja. Vijčani elevator sastoji se od vertikalne ili kose cijevi i rotirajuće spiralne vijčane plohe; služi za transport sipkog materijala. Pneumatski elevator upotrebljava se za transport lakoga sipkog materijala (žito, brašno, piljevina). Sastoji se od sustava cijevi i sisaljke koja stvara vakuum u spremniku (rezervoaru). Postoje i kombinacije s vakuumom i strujom zraka pod tlakom u pojedinim dijelovima cjevovoda.

Citiranje:
elevator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17694>.