STRUKE:

Emanuel II. Paleolog

Emanuel II. Paleolog (grčki Μανουὴλ ὁ Παλαıολόγος, Manouḕl ho Palaiológos), bizantski car (?, 1350Carigrad, 21. VII. 1425). Vladao od 1391. Sin cara Ivana V. Paleologa, 1373–91. suvladar svojeg oca. Godine 1393. Bugarska je postala osmanski pašaluk, a istodobno je sultan Bajazid I. blokirao Carigrad s namjerom da konačno sruši Bizant. Križarska vojska, koju je Zapad poslao pod vodstvom hrvatsko-ugarskoga kralja Sigismunda u pomoć Bizantu, bila je uništena kod Nikopola 1396. Osmanski je pritisak popustio tek onda kad su Mongoli u bitki kraj Angore 1402. razbili Bajazida, a obnovio ga je Murat II., koji je 1422. uzalud pokušao zauzeti Carigrad. Pred kraj života Emanuel II. je pošao u samostan i vlast prepustio sinu Ivanu VIII.

Citiranje:
Emanuel II. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17796>.