TRAŽI DALJE:
STRUKE:

etilendiamin

etilendiamin, 1,2-diaminoetan, H2NCH2CH2NH2, bezbojna otrovna tekućina jaka amonijačnog mirisa. Dobiva se djelovanjem amonijaka na etilen-klorid ili etanolamin. Služi kao otapalo, omekšivač i stabilizator, primjenjuje se u sintezi umjetnih smola i voskova, nekih lijekova, sredstava protiv štetočinaca, u industriji gume, boja, u kozmetici i dr.

Citiranje:
etilendiamin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18503>.