STRUKE:

Euklid iz Megare

Euklid iz Megare (grčki Εὐϰλείδης, Eukleídēs), grčki filozof (?, oko 450. pr. Kr.?, oko 370. pr. Kr.). Sokratov učenik, osnivač »megarske škole«. Pokušao spojiti eleatski nauk sa Sokratovim. Hipostazirao pojam »dobra«, zamišljajući ga kao samostalno biće, nepokretno, vječno, uvijek istovjetno sa samim sobom.

Citiranje:
Euklid iz Megare. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18594>.