TRAŽI DALJE:
STRUKE:

eurokomunizam

eurokomunizam (euro + komunizam), koncepcija dijela zapadnoeuropskih komunističkih pokreta i stranaka o samostalnom putu u socijalizam i odvajanju od doktrine KP Sovjetskog Saveza. Ta se koncepcija odlikuje autonomnim utvrđivanjem uvjeta, položaja i strategije djelovanja komunističkih stranaka u zapadnoeuropskim demokratskim sustavima, programom mirnog i demokratskog prijelaza u socijalizam (izbornim natjecanjem u višestranačkom i parlamentarnom sustavu) te odbacivanjem koncepcije monolitnog jedinstva komunističkog pokreta uvjetovanog iz vanjskoga komunističkog centra. Ideja eurokomunizma začeta je 1960-ih u KP Italije i Španjolske. Te su partije utemeljile doktrinu eurokomunizma kao vlastiti program, strategiju i taktiku puta u socijalizam, a 1970-ih prihvatile su je i KP Francuske, Belgije, Švedske, Velike Britanije, dio KP Finske i KP Grčke, pa čak i KP Japana.

Citiranje:
eurokomunizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18645>.