TRAŽI DALJE:
STRUKE:

faks

faks ili telefaks (engl. fax, kratica od facsimile, od lat. fac simile: učini slično; tele- + faks), telekomunikacijski sustav prijenosa vjernih kopija (faksimila) mirnih slika (dokumenata, teksta, crteža, fotografija i drugoga grafičkog materijala) s pomoću elektroničkih uređaja, koji se također nazivaju faksom, jednako kao i prenesena kopija. Zahvaljujući brzini prijenosa, jednostavnu rukovanju, dostupnoj cijeni i mogućnosti povezivanja putem telefonskoga priključka, taj je sustav početkom 1980-ih revolucionirao poslovnu i privatnu razmjenu informacija, potpuno potisnuo telegrafiju i donekle postao alternativom klasičnomu poštanskom prometu.

U tehničkom smislu faks je digitalni elektronički odašiljačko-prijamni uređaj. U njemu se predložak (papir s grafičkim materijalom) prije odašiljanja automatski usnimava (→ skener), svjetlosni se signali pretvaraju u digitalne električne signale, zatim se pojačavaju, komprimiraju, moduliraju i šalju na odredište. Ondje ih prima isto takav uređaj i obrnutim ih postupkom pretvara i ispisuje u obliku kopije izvornoga predloška. Telefaks-uređaji povezivali su se komunikacijskim vodovima ili bežično preko modema i javne telefonske mreže, na koju se spajaju samostalno ili paralelno s telefonskim aparatom. Razlučivanje pri ispisu udovoljavalo je zahtjevima za vjeran prijenos teksta i crteža, dok je kvaliteta fotografija i dokumenata s finim detaljima (rasteri, sjene, nijanse boja) bila smanjena.

Citiranje:
faks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18876>.