STRUKE:

Ferekid sa Sira

Ferekid sa Sira (grčki Φερεϰύδης, Pherekýdēs), grčki mitograf i kozmolog (otok Sir, sredina VI. st. pr. Kr.). Prema predaji prorok, čudotvorac i Pitagorin učitelj. Sastavio teogonijsko-kozmogonijski spis koji je slovio kao najstarija atička prozna knjiga (raznoliki naslovi: Heptamih – Ἑπτάμυχος; Miješanje bogova – Θεοϰρασία; Teogonija – Θεογονία; Teologija – Θεολογία). Poznati su tek oskudni ulomci.

Citiranje:
Ferekid sa Sira. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19272>.