Filipović, Rudolf

Filipović, Rudolf, hrvatski anglist (Zlatar, 15. IX. 1916Zagreb, 20. XII. 2000). Diplomirao engleski i francuski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1940., od 1945. asistent na Katedri za engleski jezik. Doktorirao disertacijom Odjeci engleske književnosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću koja je, nadopunjena novim podatcima, objavljena 1972. pod naslovom Englesko-hrvatske kulturne veze kao sinteza višegodišnjih istraživanja. Godine 1957. postaje izvanredni, a 1961. redoviti profesor. Zaslužan je za promicanje nastave engleskog jezika u srednjim školama, gdje prije II. svjetskog rata engleski nije imao tradicije. Napisao je niz udžbenika engleskog jezika za srednje škole, kao i Gramatiku engleskoga jezika (1951). Knjiga Engleski izgovor (1954) znatno je pridonijela primjeni fonetike u nastavi engleskog jezika. Znanstveni su mu se interesi kretali u području kontaktne lingvistike: Teorija jezika u kontaktu (1986) i Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku (1990). Pokrenuo je i vodio projekt »Engleski element u evropskim jezicima«. Uredio je Englesko-hrvatski rječnik, koji je doživio više od dvadeset dopunjenih izdanja. Bio je među osnivačima časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, član mnogih međunarodnih lingvističkih društava te predsjednik Societas linguistica Europaea i Fédération internationale de professeurs de langues vivantes. Redoviti član HAZU od 1979. Dobio je Nagradu za životno djelo 1982.

Citiranje:
Filipović, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19581>.