TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fiziokrati

fiziokrati (fizio- + -krat), škola francuskih ekonomista koja se početkom druge polovice XVIII. st. okupila oko Françoisa Quesnaya. Nazivali su se »ekonomistima«, ali su zbog inzistiranja na presudnoj važnosti prirode (physis) u povijesti poznati kao »fiziokrati«. Pored Quesnaya poznati su još markiz V. R. Mirabeau, M. de la Rivière, D. de Nemours i A. R. J. Turgot (ministar financija Luja XVI.). Fiziokrati su nastali kao reakcija na teške gospodarske prilike u Francuskoj, koje su oni objašnjavali njezinom pogrješnom ekonomskom politikom koja je zanemarila poljoprivredu. Temelj je njihovih učenja postavka o prirodnom poretku koji, ako se pusti da slobodno djeluje, dovodi do ravnoteže i društvenog sklada, koji potiče razvoj i blagostanje. Fiziokrati su protivnici državne regulacije i pristaše liberalnog načela laisser-faire, otvorenosti i konkurencije. Izvori društvenog bogatstva u materijalnoj su proizvodnji, odnosno u poljoprivredi, gdje jedino rad donosi ekonomski višak. Ostale su aktivnosti (industrija, trgovina) sterilne, jer ne stvaraju višak i ne povećavaju bogatstvo. Polazeći od diobe društva na tri socijalne klase: zemljovlasnike, poljodjelce i sterilnu klasu i njihove uloge u stvaranju i razdiobi dohotka, Quesnay je izradio model prometa i reprodukcije društvenoga gospodarstva poznat kao ekonomska tablica (francuski tableau économique). Predložio je i uvođenje jedinog i jedinstvenog poreza na zemljišnu rentu. Fiziokrati su izdavali i časopis Éphémérides gdje su propagirali svoja gledišta. Politički uspjeh bio je ograničen, a Turgot je morao dati ostavku kao ministar, pošto mu je kralj odbio prijedlog reforme kojom je želio ukinuti feudalne povlastice, što je izazvalo oštar otpor zemljovlasnika. Tako je već 1770-ih škola praktički zamrla. Izvan Francuske utjecaj fiziokratskih učenja bio je slab, nešto u Njemačkoj i Italiji (u nas u Dalmaciji), a nešto se preko Th. Jeffersona prenijelo i u SAD. Njihova je glavna zasluga što su prvi dali čist model kapitalističkog društva, premda temeljenoga na poljoprivrednoj proizvodnji.

Citiranje:
fiziokrati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19804>.