TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Formoz

Formoz (latinski Formosus), papa 891–896 (? Rim, oko 816Rim, 4. IV. 896). Kao kardinala, biskupa Porta, poslao ga je papa Nikola I. 864. u Bugarsku, da je privede kršćanstvu. Za Ivana VIII. bio je u nemilosti iz osobnih razloga i ekskomuniciran (878); papa Marin uspostavio ga je u crkv. vlasti (883). Izabran za papu 891., pozvao je u pomoć protiv vladajuće spoletanske stranke njemačkog kralja Arnulfa 893. i okrunio ga za cara 896. Drugi njegov nasljednik, papa Stjepan VI., pristaša spoletanske stranke, dao je iskopati Formozovo mrtvo tijelo, pa je nakon suđenja i izopćenja truplo osakaćeno i bačeno u Tiber. Rimljani su, razjareni, uhvatili Stjepana, bacili ga u tamnicu i zadavili. Događaj ilustrira »mračno doba« rimske i papinske povijesti.

Citiranje:
Formoz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20157>.