TRAŽI DALJE:
STRUKE:

foton

foton (prema grč. φῶς, genitiv: φωτός: svjetlοst) (svjetlosni kvant) (znak γ), osnovni djelić energije elektromagnetskoga zračenja, elementarna čestica koja posreduje u prenošenju elektromagnetskoga međudjelovanja. U vakuumu se giba brzinom svjetlosti, a nema masu, električni naboj, ni energiju mirovanja. Njegov je spin jednak jedinici i pripada u skupinu bozona. Koncept fotona uveo je Albert Einstein 1905. kako bi objasnio fotoelektrični efekt, koji se nije mogao objasniti s pomoću valne teorije elektromagnetskoga zračenja. Elektromagnetsko zračenje frekvencije ν pokazuje pri međudjelovanju s tvari da se sastoji od nedjeljivih fotona energije E = , gdje je h Planckova konstanta.

Fotoni nastaju u mnogim prirodnim procesima: pri ubrzavanju električki nabijenih čestica (→ sinkrotronsko zračenje), pri nuklearnoj, atomskoj ili molekularnoj transformaciji iz stanja više energije u stanje niže energije, pri anihilaciji čestica i antičestica.

Citiranje:
foton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20270>.