STRUKE:

Galileijevi zakoni

Galileijevi zakoni (po Galileu Galileiju), zakoni slobodnoga pada i jednoliko ubrzanog gibanja. Galilei je eksperimentima utvrdio zakone slobodnoga pada:

1. Brzina tijela koje slobodno pada razmjerna je vremenu padanja: v = gt.

2. Prijeđeni putovi odnose se međusobno kao kvadrati pripadnih vremena (s = 1/2 g t²), s1 : s2 : s3 : … = t1² : t2² : t3² : …

3. Putovi prijeđeni u uzastopnim jednakim vremenskim razmacima odnose se kao neparni brojevi: s1′ : s2′ : s3′ … = 1 : 3 : 5 … , gdje je v brzina, g akceleracija u blizini Zemljine površine, t vrijeme; sn prijeđeni put u n jedinica vremena. Prijeđeni put u n-toj jedinici vremena: sn = sn – sn–1. (→ balistika)

Citiranje:
Galileijevi zakoni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21098>.