galo-italski dijalekti

ilustracija
GALO-TALIJANSKI DIJALEKTI (s venecijanskim)

galo-italski ili galo-talijanski dijalekti (talijanski dialetti gallo-italici), skupina sjevernotalijanskih narječja koja čine prijelaz između srednjotalijanskih narječja i galoromanskih idioma. Obuhvaćaju četiri skupine govora: pijemontske, lombardske, ligurske i emilijsko-romanjske. Za njih je karakteristično: latinsko ū > y (ü), svi finalni vokali osim a nestaju, latinske suglasničke skupine pl-, bl-, fl-, kl-, gl- djelomično se čuvaju, latinsko -ct- > -it- ili -č-. Iako ima i drugačijih mišljenja, Graziadio Isaia Ascoli i Walther von Wartburg tumače njihove posebnosti utjecajem keltskoga supstrata.

Citiranje:
galo-italski dijalekti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21128>.