STRUKE:

Gaussova krivulja

ilustracija
GAUSSOVA KRIVULJA

Gaussova krivulja [gạus~] (krivulja vjerojatnosti) (po Carlu Friedrichu Gaussu), ravninska transcendentna krivulja u obliku zvona, u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određena jednadžbom y = ex²; nalazi se iznad x-osi, simetrična je s obzirom na y-os, nema nultočke, asimptotski se približuje k x-osi, kada x teži prema + ∞ i – ∞. Zbog primjene u teoriji vjerojatnosti naziva se i krivulja vjerojatnosti. S pomoću nje se prikazuje funkcija raspodjele neovisnih, slučajnih varijabli, često se koristi u statističkim izvješćima. (→ normalna distribucija; standardna devijacija)

Citiranje:
Gaussova krivulja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21410>.