Gheorghiu-Dej, Gheorge

Gheorghiu–Dej [georgi'u dež], Gheorge, rumunjski političar (Birlap, Moldavija, 8. XI. 1901Bukurešt, Rumunjska, 19. III. 1965). Kao organizator velikoga štrajka željezničara 1933. bio je osuđen na 12 god. robije. Bio je vođa ustanka kojim je uz sovjetsku pomoć srušen režim Iona Antonescua (23. VIII. 1944). Od listopada 1945. bio je generalni sekretar CK KP Rumunjske, a nakon njezina ujedinjenja s Rumunjskom socijaldemokratskom partijom u veljači 1948. postao je generalni sekretar Rumunjske radničke partije (RRP). God. 1952–55. bio je ministar predsjednik, od 1955. prvi sekretar CK RRP, a od 1961. do smrti predsjednik državnog vijeća Rumunjske (šef države). Izgradio je staljinistički režim, uklonio potencijalne suparnike i postavio sebi odane ljude. Od 1961. vodio je samostalniju vanjsku politiku umanjujući utjecaj SSSR-a.

Citiranje:
Gheorghiu-Dej, Gheorge. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21888>.