TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amfiktionija

amfiktionija (grč. ἀμφıϰτυονία), savez grčkih plemena i polisa oko nekoga zajedničkog svetišta. Najpoznatija je pilejsko-delfska amfiktionija oko Demetrina hrama u Anteli (Termopilama), poslije i Apolonova hrama u Delfima. Tomu savezu pripadalo je 12 grč. plemena: Tesalci, Perebljani, Magnećani, Ftioćani, Dolopljani, Maljani, Etejani, Lokrani, Fočani, Beoćani, Dorani, Jonjani. Svaki član imao je po dva glasa u skupštini, koja se održavala dvaput na godinu. Zadaća amfiktionije bila je, među ostalim, briga o posjedima svetišta, održavanje puta u Delfe, pripremanje hrama za svečanosti, nadzor nad graničnim kamenjem svetoga zemljišta. Amfiktionija je rješavala i sporove među pojedinim polisima.

Citiranje:
amfiktionija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2246>.